Love You ❤


  Nga ơi 😗 lun mỉm cười em nh a ko dm ghi cả dng dess ln ib e nữa 😣 tự nhin a cảm thấy sợ 1 ci g đ 😞 chẳng biết sợ g nữa 😊. M a vẫn ở đy nk, lu nhất c thể để bn e nk để chờ ngy e thay đổi nk 😘 thay đổi quyết định, v quay về bn a nk 😘 a yu em lắm Nga ơi. 😘 mặc kệ e chọn n, a vẫn sẽ theo đuổi e đến khi no e đuổi a như đuổi t lun 😂 hihi mau mau quay về bn a nha b x của a...mi yu em 😍 😘